Domov > Správy > Priemyselné správy

Základné súčasti systému miesta predaja

2023-06-06

Systém miesta predaja (POS) je kombináciou hardvéru a softvéru, ktorý podniky používajú na spracovanie transakcií a riadenie predaja. Tu sú niektoré zo základných komponentov POS systému:

 

Počítač alebo tablet: Počítač alebo tablet je centrálnou súčasťou systému POS a prevádzkuje softvér, ktorý riadi transakcie a inventár.

 

Softvér POS: Softvér je mozgom systému POS a spravuje transakcie, zásoby, správy o predaji a údaje o zákazníkoch. Je nevyhnutné vybrať softvér, ktorý je užívateľsky prívetivý, kompatibilný s vaším hardvérom a poskytuje funkcie, ktoré vaša firma potrebuje.

 

Spracovanie platieb: Systém POS by mal byť schopný spracovať rôzne typy platieb vrátane kreditných a debetných kariet, mobilných platieb a hotovosti. Mal by byť schopný zvládnuť aj rozdelené platby a refundácie.

 

Skener čiarových kódov: Skener čiarových kódov vám umožňuje rýchlo naskenovať položky a pridať ich do transakcie. Môže sa tiež použiť na sledovanie zásob a vytváranie správ.

 

Tlačiareň účteniek: Tlačiareň účteniek generuje účtenky pre zákazníkov a je základnou súčasťou POS systému.

 

Zásuvka na peniaze: Zásuvka na peniaze sa používa na uloženie hotovosti a mincí a mala by byť bezpečná a uzamykateľná.

 

Zákaznícky displej: Zákaznícky displej zobrazuje súčet transakcií a možno ho použiť na zobrazenie propagačných správ alebo reklám.

 

Správa zásob: Systém POS by mal mať funkcie správy zásob, ktoré vám umožnia sledovať stav zásob, nastavovať body pre objednávanie a generovať správy.

 

Prehľady predaja: Systém POS by mal byť schopný generovať prehľady predaja, ktoré poskytujú prehľad o trendoch predaja, najpredávanejších položkách a výkonnosti zamestnancov.

 

Stručne povedané, POS systém je kombináciou hardvéru a softvéru, ktorý podniky používajú na spracovanie transakcií a riadenie predaja. Medzi základné komponenty POS systému patrí počítač alebo tablet, POS softvér, spracovanie platieb, snímač čiarových kódov, tlačiareň účteniek, pokladničná zásuvka, zákaznícky displej, správa zásob a výkazy predaja.